Gillinge och Villinge

Copyright © All Rights Reserved


Denna bok gavs ut i juni 2024 och kan beställas via E-post till strandhuggforlag@gmail.com - glöm inte att ange adress.

Priset är 190 kr per bok inkl 6% bokmoms plus frakt 53 kr,    

totalt 243 kr


Beloppet inbetalas via Swish 123 582 1905, Plusgiro 708675-4 eller Bankgiro 538-2122. Så snart betalning har erhållits postas boken.


Gillinge och Villinge är två gamla skärgårdshemman i den sydöstra

delen av Stockholms skärgård. De har båda haft befolkning ända från 1500-talets början som levt ett strävsamt liv och försörjt sig genom

fiske och jordbruk. Detta fortsatte i viss skala ända fram till en bit in på 2010-talet men har numera i huvudsak upphört. Öarna lever dock ännu ett aktivt liv med ett mindre antal åretruntboende samt ett flertal fritidsboende. Betydande delar av Gillinge och hela Villinge ägs

numera av Skandinaviska Enskilda Bankens Personalstiftelse för Rekreationsändamål som sommartid hyr ut stugor till personal och pensionerade i banken.