Häradskär

Häradskär - lots- och fyrplats

Lotsstationen ovanför hamnbassängen på Häradsakär. Uppe på berget ses lotsutkiken och nedanför ett av boningshusen samt flera bodar av olika slag.

Närmare bild av lotsutkiken på Häradskär. Längan nedanför med gröna dörrar användes förr av lotsfamiljerna som matkällare.

Häradskärs fyr, en så kallad Heidenstammare med öppen järnkonstruktion.

Grunden efter den gamla båken uppe på berget strax intill fyren på Häradskär. Efter det att fyren var klar och hade tänts 1863 revs den 25 meter höga båken. Delar av virket användes till att göra nya stenkistor till bryggorna vid lotsplatsen.

Häradskärs båk på en ritning från Krigsarkivet.

De gamla fyrvaktarbostäderna på Häradskär. Dessa uthyres idag på dags- eller veckobas till turister och andra.