Bruksbåtar

Gamla bruksbåtar

Ökorna var ända tillbaks till 1600-talet eller till och med ännu tidigare de klassiska bruksbåtarna i skärgården och användes till alla typer av fiske (strand-, fjärd- och havsfiske) liksom till alla slags när- och fjärrtransporter av gods och människor. Ett välutrustat hemman hade vanligen åtminstone en var av de tre förekommande typerna:


lillöka, 14-16 fot lång (4-5 meter);

mellan- eller millaöka, 17-20 fot lång (5-6 meter); och

storöka, 21-25 fot lång (6-7,5 meter).


Dessa hade alla en likartad skrovform med resta för- och akterstävar som gjorde dem väl skickade att klara även hård havssjö. Lillökan seglades med en mast med sprisegel, ofta stagfock och ibland toppsegel på lös stång. Mellanökan kunde ha en eller två master med sprisegel. Storökan hade alltid två spririggar och stagfock samt emellanåt även klyvare på löst peke eller klyvarstång och ibland två toppsegel.Klassiska lill- och mellanökor av den typ som förr användes som arbets- och transportbåtar i skärgården.

Bilderna är tecknade av konstnären och författaren Sten Regnell och är hämtade från Föreningen

Allmogebåtars skrift Träbiten nummer 136. Bilderna återges med tillstånd från Regnells dödsbo.

Mellanöka tecknad av Sten Regnell.

Storöka tecknad av Sten Regnell.