Lilla Alen

Bilderna ovan visar Lilla Alen längst upp mot yttre delen av Bråviken som den ser ut idag med grunden efter den tidigare fyrvaktarstugan, stångmärket på platsen där fyren stod i slutet av 1800-talet samt svackan där båtarna brukade dras upp.

På den övre bilden ses fyrvaktarstugan som den såg ut på Lilla Alen vid slutet av 1800-talet. Nedre bilden visar hur stugan ser ut idag på Viskär utanför Arkö. Dit flyttades den efter det att fyren på Lilla Alen släckts i början på 1900-talet. Då flyttades även den bod och det utedass som ses på den nedre bilden från Lilla Alen till Viskär.

Lilla Alen - fyrplats i slutet av 1800-talet