BILDER

Strandhugg i Östergötlands Skärgård

Harstena är en av de mest välkända och av turister besökta öarna i Östergötlands skärgård. I motsats

till flertalet andra öar är den fortfarande oskiftad och större delarna av ön ägs gemensamt av dess invånare.

I äldre tider var det fiske, jakt (inte minst av säl) och till viss del jordbruk som dominerade livet här.

Detta har i boken Harstena från 1933 beskrivits i ord av författaren Sven Barthel och i bild av

konstnären Rolf Mellström (nytryckt 1973 av Hugo Magnusson från Harstena).


I boken Strandhugg i Östergötlands Skärgård beskrivs Harstena inte annat än kortfattat i inledningen.


Den översta bilden visar Elof Magnussons gamla båthus i norra delen  av byviken.  Under

somrarna drivs där en restaurang som serverar lokala specialiteter.


Den mellersta bilden visar några av det femtontal båthus som finns i den skyddade byviken

när man via Husfjärden närmar sig med båt från sydväst.


På den nedre delen ses de mer centrala delarna i byn uppe från berget närmast i öster.

 

 

Nedan presenteras ett urval av bilder från de öar som beskrivs närmare i boken