Korsö

Korsö - uppehålls- och boplats redan under bronsåldern

Bronsåldersröse på Korsö i Lindöja-arkipelagen. Röset är cirka 25 meter i diameter och 1-2 meter högt.

Utsikt från Kvällsundsskären i yttre delarna av Lindöja-arkipelagen in mot Korsö.

Copyright © All Rights Reserved