Björkskär

Björkskär - den fattigaste av alla byar i Gryt

De tre ovanstående bilderna visar några av de gamla ryggåsstugorna och bodarna i den gamla fiskarbyn på den östra sidan av Björkskär.

Ferdinand Erickson (1865-1942), tillsammans med sin fru Adéle en central person i Björkskärs historia.

Villa Fredensborg på västra sidan av Björkskär. Huset byggdes av Ferdinand och Adéle Erickson efter det att de kunnat köpa all mark på ön. Med tanke på familjens storlek med 15 barn kom detta hus säkert till god användning.