HEM


Strandhugg Förlag bildades i mars 2014 av Johan Thyberg på ön Skedholmen

utanför Arkösund i Östergötlands norra skärgård.


Förlagets syfte är att producera och ge ut böcker som behandlar natur och

kultur i Östergötlands skärgård.


Den första boken kom ut i juni 2014 och har titeln:

Strandhugg i Östergötlands Skärgård - En Resa i Tid och Rum

Efter ett drygt halvår hade de 800 böcker som tryckts upp sålts slut.
I november 2020 kom den andra boken ut:

Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård - Fyrar och Sjömärken

samt Omgivande Fastland, Öar och Deras HistoriaBoken innehåller en bred beskrivning av farleden genom Östergötlands

skärgård, i söder från gränsen mot Småland och i norr till gränsen mot

Sörmland. Alla fyrar visas på bild och beskrivs, bland annat med data

från Fyrwiki när detta finns. Dessutom skildras alla gamla lots-, fyr och

tullplatser som idag inte längre finns. Därutöver redogörs även för

flertalet större öar utefter farleden, de största hamnarna på fastlandet

(Fyrudden, Tyrislöt och Arkösund) samt större egendomar på fastlandet

som en gång i tiden hade en viktig roll i skärgården (Fågelvik, Törönsborg,

Herrborum, Stegeborg och Jonsberg). Det mesta beskrivs inte bar i ord

utan också i bilder.


Boken kan beställas via E-post till strandhuggforlag@gmail.com

och postas när betalning har erhållits via Swish till nr 123 582 1905 eller

alternativt via plusgiro till nr 708675-4 eller via bankgiro till nr 538-2122.

Priset är 200 kr (inkl 6% moms) plus 80 kr för frakt, totalt 280 kr.


Norra Fällbådans fyr i havet utanför Arkösund och Arkö.Ytterligare en bok med titeln De Yttersta Skären har givits ut i februari 2021.

Den handlar om ett drygt tiotal öar eller ögrupper som ligger

allra längst ut mot havet och som förr användes för fiske samt sjöfågel-

och säljakt.


Fokus ligger på flora och sjöfågelliv.


Därutöver beskrivs också kort historien för de skärgårdshemman som äger

dessa öar samt hur man förr utnyttjade dem för fiske och jakt.


Beställning

Boken kan beställas via E-post till strandhuggforlag@gmail.com

och postas när betalning har erhållits via Swish till nr 123 582 1905 eller

alternativt via plusgiro till nr 708675-4 eller via bankgiro till nr 538-2122.

Priset är 300 kr (inkl 6% moms) plus 120 kr för frakt (> 2 kg = postpaket),

totalt 420 kr.De öar som beskrivs närmare är:


I Arkösundes skärgård:

Hankskären - längst i norr, längst ut mot yttre delen av Bråviken

Stora Blacken - cirka två sjömil söderut, nordost om Arkö


I Sankt Anna skärgård:

Stora Steskär - i det nordöstra hörnet, crka två sjömil ostnordost om Aspöja

Gärningskär och Östenssten - lite längre söderut, ostsydost om Aspöja

Södra Svartbådarna - i de yttre delarna av fiskehemmanet Lammskärs domäner

Stora Måsklabbarna, Lortryggen och Borgarklabbarna - längst ut i det som kallas

Kallsöudden

Norrbådarna och Sörbådarna - i de yttre södra delarna av Sankt Anna tillhörande

Missjö


I Gryts skärgård:

Vatingarna - nordost om Gräsmarö och tillhörande gårdarna där

Själbådarna - ett antal kala skär en och en halv sjömil öster om Harstena

och en gång i tiden en plats för aktiv säljakt

Tikbåden, Märkelsbåden och Råtoppsankan - tre utskär tillhörande gårdarna

på Kråkmarö

Salbåden, Österbåden och Österklabbarna - tre skär belägna ett par sjömil

utanför Fångö och samfällt ägda av gårdarna där

Yttre Dannskär - den sista anhalten på vår tur genom de yttertsta delarna av

Östergötlands skärgård, liggande en dryg sjömil utanför Björkskär men ägd

samfällt av gårdarna på Bokö strax innanför


Nedan några bildexempel:
Klapperstensstrand och kala klippor på Hankskären.
Spektakulära bergsformationer på Arnholm, den nordöstra udden av Aspöja.


Klibbglim, en växt som nästan enbart hittas i ytterskärgården. Här fotad på

ett skär i Arkösunds skärgård.


Styvmorsviol, mandelblom och kustbaldersbrå i intensiv blomning på Stora

Gråskär längst ut i Sankt Anna skärgård.

Nykläckta fiskmåsungar till vänster och storskrak (två hannar och en hona)

till höger. Bilder från Arkösunds skärgård.


Gråsäl på och omkring några hällar i utkanten av Arkösunds skärgård.