HEMStrandhugg Förlag bildades i mars 2014 av Johan Thyberg på ön Skedholmen

utanför Arkösund i Östergötlands norra skärgård.


Förlagets syfte är att producera och ge ut böcker som behandlar natur och

kultur i Östergötlands skärgård.


Den första boken kom ut i juni 2014 och har titeln:

Strandhugg i Östergötlands Skärgård - En Resa i Tid och Rum

Efter ett drygt halvår hade de 800 böcker som tryckts upp sålts slut.


I november 2020 kom den andra boken ut:

Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård - Fyrar och Sjömärken

samt Omgivande Fastland, Öar och Deras HistoriaBoken innehåller en bred beskrivning av farleden genom Östergötlands

skärgård, i söder från gränsen mot Småland och i norr till gränsen mot

Sörmland. Alla fyrar visas på bild och beskrivs, bland annat med data

från Fyrwiki när detta finns. Dessutom skildras alla gamla lots-, fyr och

tullplatser som idag inte längre finns. Därutöver redogörs även för

flertalet större öar utefter farleden, de största hamnarna på fastlandet

(Fyrudden, Tyrislöt och Arkösund) samt större egendomar på fastlandet

som en gång i tiden hade en viktig roll i skärgården (Fågelvik, Törönsborg,

Herrborum, Stegeborg och Jonsberg). Det mesta beskrivs inte bar i ord

utan också i bilder.


Boken kan beställas via E-post till strandhuggforlag@gmail.com

och postas när betalning har erhållits via Swish till nr 123 582 1905 eller

alternativt via plusgiro till nr 708675-4 eller via bankgiro till nr 538-2122.

Priset är 200 kr (inkl 6% moms) plus 80 kr för frakt, totalt 280 kr.Norra Fällbådans fyr i havet utanför Arkösund och Arkö.


Ytterligare en bok med titeln De Yttersta Skären är under utarbetande.

Den kommer att handla om ett drygt tiotal öar eller ögrupper som ligger

allra längst ut mot havet och som förr användes för fiske samt sjöfågel-

och säljakt.


Fokus kommer att ligga på flora och sjöfågelliv.


Därutöver kommer också historien för de skärgårdshermman som äger

dessa öar att beskrivas kort.


Denna bok beräknas komma ut våren 2021.
Copyright © All Rights Reserved