Lammskär

Lammskär - ett gammalt fiskehemman

Hamnen och de två gamla boningshusen på Lammskär i Sankt Anna skärgård.

Den gamla sjöboden på östra sidan av Lammskär.

Gammal fiskeutrustning lagrad på ett skär strax utanför hamnen på Lammskär.

Rester av en gammal vagn med järnskodda trähjul intill grunden efter de numera rivna ladugården på Lammskär.