Lökskären

Lökskären - ett fiskeläge på 1700-talet

Lökskären sedda från sydväst när man närmar sig med båt. Från vänster till höger ses Lökskärs Klubb, Norra Lökskär, Mellanlökskär och Stora Lökskär.

Stora Lökskär (till höger) sedd på lite närmare håll. Bakom udden till vänster ligger den skyddade vik som på 1700-talet användes som hamn för det fiskeläge som då fanns här.

Hamnviken på Stora Lökskär, upptill sedd snett utifrån och nedtill sedd från bergshöjden närmast innanför strandremsan. Husgrunder från det gamla fiskelägert hittas bland annat in till vänster nära stranden samt på platån bakom bergshöjden på nedre bilden.

Gamla husgrunder på Stora Lökskär. Den på övre bilden ligger direkt till vänster innanför stranden och de två på nedre bilden ligger på platån bakom bergshöjden innanför stranden.

Flygfoto över Lökskären med husgrunder med mera från den gamla fiskebyn markerade.

Utsikt från den övre delen av Stora Lökskär ut mot havet i öster.