Grönsö - Den Vackraste Ön

Grönsö - "Den Vackraste Ön"

De två gamla boningshusen på Grönsö. Det på övre bilden flyttades hit från Kråkmarö i samband med det laga skiftet under 1880-talet. Det på den nedre bilden byggdes däremot nytt.

Båthuset på Grönsö. Lillökan som ligger förtöjd vid gaveln lät Per Gräslund bygga i mitten av 1990-talet. Som modell användes en gammal båt från Harstena.

Den just vårrustade storökan på Grönsö. För bara några år sedan användes den fortfarande för att efter slåttern frakta hö till grannön Håskö där man då hade kor även vintertid.

Tidig vårblomning på Grönsös slåtteräng med stora mängder av bland annat Adam & Eva samt gullvivor.

Per Gräslund, nestorn i Skärvårdsföreningen Grönskroken som äger Grönsö, här stående framför en av de nyuppsatta hankgärdsgårdarna av klassisk modell.