OM


Karta över Östergötlands skärgård från Bråviken i norr ner till Valdemarsviken i söder.

Strandhugg i Östergötlands Skärgård är en bok som handlar om ett drygt tiotal öar från norr till söder i Östergötlands skärgård. De har alla en historia av mänsklig aktivitet att berätta, till exempel som lotshemman, fiskelägen eller fyrplatser. Idag står flertalet av dem emellertid  övergivna eller används endast för fritidsändamål.


Både för   fritidsboende, båtfarare och andra besökare  kan boken förhoppningsvis  ge en viss inblick i hur  livet i skärgården såg ut en gång i tiden.


De öar som behandlas i boken är följande:


•  Lindöja - före detta lotshemman och numera naturreservat

•  Marö - stenbrytning under andra hälften av 1800-talet

•  Lilla Alen - bebodd fyrplats under femton år i slutet av 1800-talet

•  Korsö - en ö med lämningar från bronsåldern

•  Arkö båk och Viskärs fyr - en gammal inseglingsled från havet

•  Lammskär - en gång i tiden ett fiskehemman och fyrvaktarboställe

Stora Gråskär - ett fiske- och jaktskär i Kallsöudden

•  Grönsö - ett gammalt skärgårdshemman - "Den Vackraste Ön" i en TV-dokumentär

•  Lökskären - fiskeläge och boplats längst ut mot havet på 1700-talet

•  Häradskär - lots- och fyrplats sedan 1600-talet

•  Björkskär - fiskeläge under godset Fogelvik med anor från 1600-talet