Lindöja

Några av byggnaderna på Lindöja. Mellersta bilden visar Axel Bergströms hus och nedre bilden det hus hans son Gustav med familj bodde i.

Axel Bergström (1861-1948), också kallad Lindöjakungen.

Boden på Lövskären längst ut mot havet i Lindöja-arkipelagen. Hit ut brukade Axel Bergström ofta ta gäster för sjöfågeljakt. Bland dessa fanns bland annat Kung Oscar II.

Den gamla ekan som står nedanför boden på Lövskären används ofta för att odla potatis i tångjord.

Lindöja - ett före detta lotshemman