Arkö båk

Arkö båk - ett gammalt inseglingsmärke från havet

Flygfoto av Arkö båk högst upp på Österängsberget. I övre delen av bilden ses skärgården åt norr.

Arkö båk sedd från närmare håll.

Svarta Utterklabbens båk cirka en sjömil ut i havet sedd från Arkö Båk. Dessa två båkar bildar en enslinje som förr användes för navigering in från havet mot farlederna till Norrköping och Söderköping.

Viskärs fyr tändes 1894 och var i funktion fram till 1932. Ursprungligen hade den stått på Västergarns Utholme på Gotland för att 1890 flyttas till Storkläppen nordost om Västervik och fyra år senare alltså vidare till Viskär. Där kom den att tillsammans med en mindre fyr uppsatt på den inre av Utterklabbarna en bit ut i havet ersätta Arkö och Svarta Utterklabbens båkar som navigeringshjälp vid angöring av kusten från havet.

Lotsutkiken på Viskär, belägen strax söder om fyren. Utkiken här sattes upp vid mitten av 1800-talet  för att ersätta den plats på Vaktberget inne på Arkö närmare byn som tidigare utnyttjats av lotsarna för att spana efter båtar som behövde assistans.