Marö

Stenbrott på norra stranden av Marö (övre bilden) samt gamla husgrunder på södra delen av ön där bostadshus, smedjor, kruthus, smedjor med mera fanns under andra hälften av 1800-talet.

Marö med stenbrott