Marö

Marö med stenbrott

Stenbrott på norra stranden av Marö (övre bilden) samt gamla husgrunder på södra delen av ön där bostadshus, smedjor, kruthus, smedjor med mera fanns under andra hälften av 1800-talet.

Copyright © All Rights Reserved