Stora Gråskär

Stora Gråskär - ett fiske- och jaktskär i Kallsöudden

Det gamla boningshuset vid Sven och Ulf Nilssons hemman på Kallsö i Sankt Anna skärgård.

Fiske- och jaktboden på Stora Gråskär längst ut mot havet i Kallsöudden.

Sven Nilsson förtöjer sin fiskebåt med homöka på släp mot berghällen invid bryggan i den trånga och skyddade hamnen på Stora Gråskär. För att ta sig in här får man sista biten kryssa mellan grunden och bryggan ses inte förrän man är tio meter ifrån den.

Utsikt från boden på Stora Gråskär ner mot hamnen och vidare ner mot Gryts skärgård i söder.

Utsikt från Stora Gråskär in mot väster. Bortom de närmaste skären löper den gamla skutleden.

Sven Nilssons morfar, Anders Johan Johansson, flyttade runt sekelskiftet 1900 från Misterhult i den småländska skärgården upp till Kallsö och introducerade där ålfiske med hommor. Boden på Stora Gråskär flyttade han dit från Misterhult och dess exakta ålder är inte känd. På det gamla fotografiet ovan ses han på äldre dar sitta hemma vid gården på Kallsö och tillverka hommor.

Sven Nilsson på väg ut från Stora Gråskär i homökan för att vittja ålhommor i de omgivande vattnen.

Ål i sumpen på homökan efter det att de första hommorna vittjats.

Sven Nilsson i yngre dar i samband med säljakt. Han är idag en av de få jägare i Östergötland som fortfarande jagar säl. Nu liksom förr tar han till vara inte bara köttet utan även skinn och späck. Det senare kokas till tran och används bland annat i blandning med Falu rödfärg för att måla bodar.