Försäljning

Boken Strandhugg i Östergötlands Skärgård har sålts i lokala bokhandlar och andra affärer.


Exempel på försäljningsställen som fått böcker levererade är:


ICA Östra Husby

Arkösunds Livs

Kejsarens Fisk, kajen Arkösund

Söderköpings Bokhandel

Söderköpings Turistbyrå

Linneas Bokhandel, Valdemarsvik

Handlar'n i Fyrudden

Sankt Anna Skärgårdsmuseum, Tyrislöt

Kiosken/affären, Harstena

Anderssons Bokhandel, Norrköping

Norrköpings Turistbyrå

Bokskotten, Regeringsgatan 55, Stockholm

NK, Hamngatan, Stockholm


I mars 2015 hade i princip samtliga 800 upptryckta böcker sålts slut.
Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård - Fyrar och Sjömärken samt

Omgivande Fastland, Öar och Deras Historia


Denna bok finns sedan mitten av november tillgänglig och kommer att säljas bland annat

av ICA i Östra Husby och av Söderköpings Bokhandel.


Det går även att beställa boken via E-post till strandhuggforlag@gmail.com

Priset är då 280 kronor (inklusive 6% moms och frakt) som betalas via

Swish nummer 125 582 1905 eller Plusgiro nummer 708675-4.

När betalning erhållits postas boken.Försäljning