OM
Ytterskärgård i Lindöjaarkipelagen

Strandhugg i Östergötlands Skärgård är en bok som handlar om ett drygt tiotal öar från norr till söder i Östergötlands skärgård. De har alla en historia av mänsklig aktivitet att berätta, till exempel som lotshemman, fiskelägen eller fyrplatser. Idag står flertalet av dem emellertid övergivna eller används endast för fritidsändamål.

 

Både för fritidsboende, båtfarare och andra besökare kan boken förhoppningsvis ge en viss inblick i hur livet i skärgården såg ut en gång i tiden.

 

De öar som behandlas i boken är följande:

 

Lindöja - före detta lotshemman och numera naturreservat

Marö - stenbrytning under andra hälften av 1800-talet

Lilla Alen - bebodd fyrplats under femton år i slutet av 1800-talet

Korsö - en ö med lämningar från bronsåldern

Arkö båk och Viskärs fyr - en gammal inseglingsled från havet

Lammskär - en gång i tiden ett fiskehemman och fyrvaktarboställe

Stora Gråskär - ett fiske- och jaktskär i Kallsöudden

Grönsö - ett gammalt skärgårdshemman - "Den Vackraste Ön" i en TV-dokumentär

Lökskären - fiskeläge och boplats längst ut mot havet på 1700-talet

Häradskär - lots- och fyrplats sedan 1600-talet

Björkskär - fiskeläge under godset Fogelvik med anor från 1600-talet

 

 

Karta över Östergötlands skärgård från Bråviken i norr ner till Valdemarsviken i söder.

Copyright © All Rights Reserved