BILDER
Ytterskärgård i Lindöjaarkipelagen

Här presenteras ett urval av bilder från boken Strandhugg i Östergötlands Skärgård

 

Inledning

Harstena är en av de mest välkända och av turister besökta öarna i Östergötlands skärgård. I motsats till flertalet andra öar är den fortfarande oskiftad och större delarna av ön ägs gemensamt av dess invånare. I äldre tider var det fiske, jakt (inte minst av säl) och till viss del jordbruk som dominerade livet här. Detta har i boken Harstena från 1933 beskrivits i ord av författaren Sven Barthel och i bild av konstnären Rolf Mellström (nytryckt 1973 av Hugo Magnusson från Harstena).

 

I boken Strandhugg i Östergötlands Skärgård beskrivs Harstena inte annat än kortfattat i inledningen.

 

Den översta bilden visar Elof Magnussons gamla båthus i norra delen av byviken. Under somrarna drivs där en restaurang som serverar lokala specialiteter.

 

Den mellersta bilden visar några av det femtontal båthus som finns i den skyddade byviken när man via Husfjärden närmar sig med båt från sydväst.

 

På den nedre delen ses de mer centrala delarna i byn uppe från berget närmast i öster.

Copyright © All Rights Reserved