HEM
Ytterskärgård i Lindöjaarkipelagen

Strandhugg Förlag bildades i mars 2014 av Johan Thyberg på ön Skedholmen

utanför Arkösund i Östergötlands norra skärgård.

 

Förlagets syfte är att producera och ge ut böcker som behandlar natur och

kultur i Östergötlands skärgård.

 

Den första boken kom ut i juni 2014 och har titeln:

Strandhugg i Östergötlands Skärgård - En Resa i Tid och Rum

 

Efter ett drygt halvår hade de 800 böcker som tryckts upp sålts slut.

 

En ny bok med titeln De Yttersta Skären är nu under utarbetande.

Den kommer att handla om ett drygt tiotal öar eller ögrupper som ligger

allra längst ut mot havet och som förr användes för fiske samt sjöfågel-

och säljakt.

Fokus kommer att ligga på flora och sjöfågelliv.

Därutöver kommer också historien för de skärgårdshermman som äger

dessa öar att beskrivas kort.

 

 

 

 

 

 

 

Ett av två kummel på Kvällsundsskären i Arkösunds skärgård.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved